: /
10-06-2015, 09:18 PM   #[8]
:: ::
 

ﺍﺻﻄﻔﻴﺖ ﺟﺮﺣﻚ ﺑﺮﺍﻙ
( )
:
ﻳﺎ ﺻﺒﺎﺣﻚ
ﺃﻟﺤﺎﻥ ﻭ ﻏﻨﺎﺀ: ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ
ﺷﻌﺮ: ﻃﻼﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ
:
http://www.box.com/s/f49546587ead2695
bb47

**** **** **** **** ****
ﻭ ﺍﺻﻄﻔﻴﺖ ﺟﺮﺣﻚ ﺑﺮﺍﻙ
ﻭﺗﺮ ﺇﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻭﺍﻟﻨﻐﻢ
ﺿﻔﻪ ﺗﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ
ﺿﻔﻪ ﺑﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻷ ﻟﻢ
ﺷﻤﻌﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪ
ﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺭ
ﺷﺎﻣﺨﻪ ﺑﺘﻌﺎﻧﺪ
ﻓﻲ ﺻﺪﻯ ﺍﻟﻠﻴﻞ
. ﺍﻟﻬﻴﺎﺝ .... ﺍﻹﺣﺘﻀﺎﺭ.

ﺻﺎﺣﻲ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻟﻤﺎ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ
ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻭ ﻏﺪﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ
ﺷﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ
ﺗﺤﺘﻚ ﻧﺴﺞ ﻟﻴﻠﻮ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻸﻧﺎﺷﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺧﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ
ﻧﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﻮﻝ
ﻟﻠﺴﺤﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻠﻮﺡ ﻗﻮﺱ ﻗﺰﺡ
ﺑﺸﺮﺓ ﻧﺰﻭﻝ
ﻭ ﻟﻰ ﺿﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺡ
ﺿﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﻓﻮﻝ
ﻭ ﻟﻴﻚ .. ﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺨﻴﻮﻝ
ﻓﺮﺱ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟ ﻣﺎ ﻛﺒﺎ
ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ .. ﺍﻹﺷﺘﻌﺎﻝ
ﻭ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ
ﺷﻘﻴﺘﻮ ﺑﻰ ﺳﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ
- ﺍﻟﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻑ -
ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺗﻴﺎﺭﻭ .. ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺃﺩﻳﺘﻮ ﺣﻴﻞ ﻣﺪﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺤﺴﺮ
ﻏﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ
ﻃﻌﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎ
ﻃﺒﻊ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ .. ﻃﻘﺲ ﺍﻟﻤﻄﺮ.

ﺻﺎﺣﻲ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺯﻫﻮ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻤﻮﺡ
ﻭﺍﺟﺘﺮﺍﺣﻚ ﻟﻠﺴﺎﻥ .. ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺡ
ﻭﻛﺘﻴﻦ ﻳﺘﻮﻩ .. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﺕ
- ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻹﺭﺗﻬﺎﻥ -
ﻭ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ .. ﺍﻟ ﺁﺁﺁﺁﻩ
ﺑﻘﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﻭﻧﺰﻭﺡ
ﻭ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﻚ ﻟﻠﺼﺒﺮ .. ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ
ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻣﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻭ ﺍﻧﺼﻬﺎﺭﻙ
ﻭ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻵﻫﻪ .. ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﺤﻦ
ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻙ
ﻟﻰ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻜﺮﻩ ﻃﺎﻟﻊ
ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻞ .

ﻳﺎ ﺻﺒﺎﺣﻚ
ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺪﺍﺡ
ﺿﻔﺔ ﺟﺮﺍﺣﻚ ﺑﺎﻟﺸﺠﻦ
ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﻞ
ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺣﻚ
ﻟﻤﺎ ﺗﻔﺮﺩ .. ﻏﻴﻢ ﺟﻨﺎﺣﻚ
ﻓﻮﻕ ﻋﺬﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻳﺎ ﺻﺒﺎﺣﻚ
ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺣﻚ
ﻳﺎ ﺻﺒﺎﺣﻚ .. ﻳﺎ ﺻﺒﺎﺣﻚ.

ﻳﺎ ﺻﺒﺎﺣﻚ:

http://www.box.com/s/f49546587ead2695
bb47